MEIN SCHIFF 3 – IMO 9641730 sydgående i Storebælt d. 19. juli 2021.