Hjemsted

Hjemsted er fartøjets indregistreringssted. Den by hvor et skib eller fartøj er hjemmehørende og registreret. Hjemstedet kan have betydning for…

ENI

Engelsk forkortelse for European Number of Identification. Nummersystem for transportfartøjer på indre vandveje.

MMSI

MMSI eller Maritime Mobile Service Identity er et 9-cifret kaldenummer, der bruges til at identificere skibe, kystradiostationer og grupper af samme, i forskellige…

Kaldesignal

Kaldesignal eller på engelsk Call Sign. Et kaldesignal bruges som identifikation af modtagere og afsendere af radiotrafik. Danske skibe og fartøjer tildeles…