PCTC

Engelsk forkortelse for Pure Car Truck Carrier, der er et specialskib indrettet med mange dæk, hvor der kan føres selvkørende køretøjer…

Con-Ro

Con-Ro (eller Ro-Con) er et hybridfartøj imellem et RO-RO og et containerskib. Denne type fartøj har et område under dæk,…

IACS

Forkortelse for International Association of Classification Societies. Brancheforeningen for klassifikationsselskaber. IACS har hovedkvarter i London, og foreningen blev formelt dannet…

PC 7

PC 7 - Sommer/efterårs sejlads i tynd førsteårs is, som kan omfatte gamle isindeslutninger.

PC 6

PC 6 - Sommer/efterår sejlads i moderat førsteårs is, som kan omfatte gamle isindeslutninger.

PC 5

PC 5 - Helårssejlads i moderat førsteårs-is, som kan omfatte gamle isindeslutninger

PC 4

PC 4 - Helårssejlads i tyk førsteårs is, som kan omfatte gamle isindeslutninger.

PC 3

PC 3 - Helårssejlads i andetårs is, som kan omfatte flerårige isindeslutninger.

PC 2

PC 2 - Hele året rundt i moderat flerårigt is.

PC 1

PC 1 - Året rundt i alle polare farvand

Seamargin

Seamargin - En bestemmelse om øget modstand forårsaget af vind, havtilstand, tilsmudsning af skrog og propel, lavt vand, strømme osv.…

Person kapacitet

Person kapacitet: Besætning + passagerer. De totale antal personer der kan være ombord.

Klassifikations-selskab

Klassifikationsselskaber skal være godkendte af et lands maritime myndigheder for at kunne fungere. I Danmark godkendes de af Søfartsstyrelsen, og…

GMDSS

GMDSS - Står for Global Maritime Distress and Safety System, som er det internationale og verdensomspændende system til maritim nød-…

A1-område

Havområde A1. Havområde defineret af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst en VHF kystradiostation, hvor der kontinuerligt er…

A2-område

Havområde A2. Havområde uden for område A1, defineret som sådant af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst en…

A3-område

Havområde A3. Havområde uden for område A1 og A2, defineret som sådant af en kontraherende regering, hvor der er dækning…

A4-område

Havområde A4. Havområde uden for område A1, A2 og A3, defineret som sådant af en kontraherende regering. Dvs. et område,…

SOLAS

En af de vigtigste konventioner har været International Convention on Safety of Life at Sea (SOLAS) som i 1960 var IMOs første. Denne konvention…