Con-Ro

Con-Ro (eller Ro-Con) er et hybridfartøj imellem et RO-RO og et containerskib. Denne type fartøj har et område under dæk,…

Compartment

Compartment - Afdeling i lastrum.

Kassetter

En kassette er en stål ramme, hvor gods kan placeres oven på. Kassetterne lastes og losses på fartøjet ved hjælp…

Hæmicyklisk dør

Hæmicyklisk dør er en vandtæt dør som kan dele f.eks. et vogndæk ind i sektioner, så indstrømmende vand ikke fylder…

Person kapacitet

Person kapacitet: Besætning + passagerer. De totale antal personer der kan være ombord.

MAFI

MAFI / MAFI-trailer: Undertiden transporteres også containere på Ro-Ro skibe. Det kan enten gøres ved at containerne transporteres med en…

PAX

Forkortelse for passagerer.

T/AT

Tons akseltryk - definere det maksimale tryk en aksel, må have på dækket.

FH

Frihøjde -  kan bla. vise den maksimale højde et køretøj kan have på vogndækket.

SWL

Safe working load - Denne betegnelse med tilhørende tal, som angiver maksimalbyrden, der kan arbejdes med, skal være påmalet lossebomme,…

Quarterrampe

Quarterrampe - Rampe på et roro-skib. Rampen sidder skråt visende agterud eller forud og ind på kajen, som skibet ligger…

Surringsbeslag

Surringsbeslag - Beslag som øjer og ringe i et skibs lastrum på dets bund eller i siderne, så beslagene kan…

Reefer Plug

Elektrisk stikkontakt til tilslutning af kølecontainere eller trailere i et skib. Kølecontainere kan ikke anbringes vilkårligt på skibet, fordi de…

TEU

TEU - Engelsk forkortelse af Twenty foot Equivalent Unit, hvilket er lig en 20-fods container.

T/m2

T/m2 - Den maksimale belastning dækket eller lugen kan klare pr. kvadratmeter.

LM

Lanemeter - Længdeenhed for de kørebaner, som biler og trailere placeres i om bord i et ro/ro-skib.