kW

kW - står for kilowatt. 1 kW = 1000 W (watt)

MW

MW er en forkortelse for megawatt, 1 megawatt er 1000 kW.

Dieselolie

Dieselolie, ofte benævnt Marine Diesel Oil (MDO) eller Marine Diesel Fuel (MDF), har en vægtfylde på ca. 0,9 g/kub. cm.,…

Gasolie

Gasolie (MGO = Marine Gas Oil) er en letflydende ofte vandklar, gullig til brunlig væske med vægtfylde på ca. 0,85-0,89…

Flapror

Flapror - Rortype hvor rorfladen på agterkanten er forsynet med en lodret flap, der kan drejes til sb. el. bb.…

MPa

MPa er en forkortelse af Megapascal, som er en måleenhed for tryk.

BHP

Engelsk forkortelse for bremsehestekraft. break horse power. 

CHM

CHM er en forkortelse af Cargo Heating Management. Cargo Heating Management sigter mod at optimere kedelforbruget på godsopvarmning gennem korrekt…

cSt

cSt er en forkortelse for centistokes. En enhed med kinematisk viskositet svarende til en hundrededel af en stokes ("stoke (s)")…

VIT

VIT er en forkortelse for Variable Injection Timing. Variablen indsprøjtningstiming (VIT) -funktion for en marine dieselmotor kommer i spil under…

MCR

MCR er en forkortelse af Maximum Continuous Rating. Det er den maksimale ydelse, motoren kan producere, mens den kører kontinuerligt…

LNG

LNG er en forkortelse for Liquified Natural Gas, som er den flydende form af naturgas. LNG bliver dannet ved at…

HFO

Heavy fuel oil

MDO

Marine diesel olie.

MGO

Marine Gas Oil / Marinegasolie.

kVA

Kilovolt-amp (kVA) - kVA er kilovolt-ampere. kVA er en enhed med tilsyneladende effekt, som er en elektrisk kraftenhed. 1 kilo-volt-ampere…

Heeling-system

Heeling-system - Overvågnings- og alarmsystem for et skibs krængning og udligning ved flytning af vægte, fx tankindhold, så krængning minimeres,…

Antirullesystem

Anti-rullesystem - Et system af tanke, som kan modvirke skibets rulning, ved at fylde vand i tankene, og derved at…