EPIRB

Forkortelse for Emergency Position Indicating Radio Beacon. A station in the mobile service, the emission of which are intended to…

Signalflag

Hvad er signalflagenes betydning? Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige…

VTS

Engelsk forkortelse for vessel traffic service. Opsyns- og kontrolfunktioner for sejladsen i et farvand. I Danmark har Storebælt en VTS-funktion,…

MMSI

MMSI eller Maritime Mobile Service Identity er et 9-cifret kaldenummer, der bruges til at identificere skibe, kystradiostationer og grupper af samme, i forskellige…

Ride control

Ride control system - Et stabilisatorsystem designet til at reducere påvirkningen fra bølgernes bevægelser. Hurtigfærger, der sejler i hård sø,…

Kaldesignal

Kaldesignal eller på engelsk Call Sign. Et kaldesignal bruges som identifikation af modtagere og afsendere af radiotrafik. Danske skibe og fartøjer tildeles…

AIS

AIS er en engelsk forkortelse for Automatic Identification System. AIS er et VHF-baseret navigations- og antikollisionsværktøj, som gør det muligt…

BB

Bagbord - som er venstre side på skibet.

SB

Styrbord -  som er højre side på skibet.

GMDSS

GMDSS - Står for Global Maritime Distress and Safety System, som er det internationale og verdensomspændende system til maritim nød-…

A1-område

Havområde A1. Havområde defineret af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst en VHF kystradiostation, hvor der kontinuerligt er…

A2-område

Havområde A2. Havområde uden for område A1, defineret som sådant af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst en…

A3-område

Havområde A3. Havområde uden for område A1 og A2, defineret som sådant af en kontraherende regering, hvor der er dækning…

BNWAS

BNWAS - står for Bridge Navigational Watch Alarm System, som bruges til at overvåge broaktivitet og detektere navigatørens fejl, som…

A4-område

Havområde A4. Havområde uden for område A1, A2 og A3, defineret som sådant af en kontraherende regering. Dvs. et område,…

DSC

DSC - Engelsk forkortelse for digitalt selektivt opkald, som er en teknik med anvendelse af digitale koder, der sætter en…

INMARSAT

INMARSAT - Engelsk forkortelse for International Mobile Maritime Satellite Organization, der er oprettet 1979 i henhold til konventionen om den…

NAVTEX

NAVTEX - er en forkortelse af Navigational Telex omhandler et internationalt automatisk kommunikationssystem, der kan udsende maritime navigationsadvarsler, MSI, på…