Awningdæk

Lettere opført dæk over hoveddækket på lastskib, hvilket giver et stort kubikindhold, der kan anvendes til let ladning. Det er…

EPIRB

Forkortelse for Emergency Position Indicating Radio Beacon. A station in the mobile service, the emission of which are intended to…

PCTC

Engelsk forkortelse for Pure Car Truck Carrier, der er et specialskib indrettet med mange dæk, hvor der kan føres selvkørende køretøjer…

Pullman køje

En Pullman køje er et andet navn for en køjeseng. George Pullman var en amerikansk industrimand, der først designede sovevogne…

Bareboat

Bareboat charter - Befragtningsudtryk for skib udlejet til en befragter for en periode uden mandskab og en vis del af…

Charter

Udlejningen af et skib for sejlads efter befragterens ordre. Charter kan indgås for bl.a. rejser eller for tid og med forskellige…

Con-Ro

Con-Ro (eller Ro-Con) er et hybridfartøj imellem et RO-RO og et containerskib. Denne type fartøj har et område under dæk,…

Knob

knob på et tov / reb, knude, knyttelse. I maritimt sprog holder man ikke af ordet knude, men foretrækker knob.…

Knob

Enhed for skibes fart. En knob er lig med en sømil per time = 1852 m/t = 0,52 m/sek. Benyttes…

Signalflag

Hvad er signalflagenes betydning? Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige…

kW

kW - står for kilowatt. 1 kW = 1000 W (watt)

Åben drivis

Åben drivis - Flagerne berører sjældent hinanden, der er mange render.

Åben iskant

Åben iskant - Ukonstant og ikke tydeligt markeret iskant.

Åbent vand

Åbent vand - Større isfrit område i et ellers isfyldt hav.

Compartment

Compartment - Afdeling i lastrum.

Faldereb

Et Faldereb er betegnelse for en landgangsbro der i modsætning til denne er fast monteret på skibet. Ved sætning af falderebet svinges dette ud fra…

Hjemsted

Hjemsted er fartøjets indregistreringssted. Den by hvor et skib eller fartøj er hjemmehørende og registreret. Hjemstedet kan have betydning for…

Salon

Fællesopholdsrum for passagerer og eventuelt officerer på et skib. På engelsk: Lounge

MW

MW er en forkortelse for megawatt, 1 megawatt er 1000 kW.

Kassetter

En kassette er en stål ramme, hvor gods kan placeres oven på. Kassetterne lastes og losses på fartøjet ved hjælp…

VTS

Engelsk forkortelse for vessel traffic service. Opsyns- og kontrolfunktioner for sejladsen i et farvand. I Danmark har Storebælt en VTS-funktion,…

IACS

Forkortelse for International Association of Classification Societies. Brancheforeningen for klassifikationsselskaber. IACS har hovedkvarter i London, og foreningen blev formelt dannet…

ISM

Engelsk forkortelse for International Safety Management, hvis regler findes i ISM Code, der udstedes af IMO.

Nettotonnage

Mål for et skibs nyttekapacitet beregnet som kubikindholdet af lastrum i kbm. x koefficient mellem 0,22 og 0,32 x et…