Awningdæk

Lettere opført dæk over hoveddækket på lastskib, hvilket giver et stort kubikindhold, der kan anvendes til let ladning. Det er…

Compartment

Compartment - Afdeling i lastrum.

Bulbstævn

Skibsstævn, hvor undervandsdelen er udformet som et rør med en kuppelformet forende. Bulbstævnens underkant flugter med kølen. Diameteren kan være…

Rundholt

Benævnelse for alle tømmerstokke, hvis tilvirkning er mere eller mindre rundet. Det kan være master, ræer, stænger, håndspager etc.

Rundholter

Benævnelse for alle tømmerstokke, hvis tilvirkning er mere eller mindre rundet. Det kan være master, ræer, stænger, håndspager etc.

PC 7

PC 7 - Sommer/efterårs sejlads i tynd førsteårs is, som kan omfatte gamle isindeslutninger.

PC 6

PC 6 - Sommer/efterår sejlads i moderat førsteårs is, som kan omfatte gamle isindeslutninger.

PC 5

PC 5 - Helårssejlads i moderat førsteårs-is, som kan omfatte gamle isindeslutninger

PC 4

PC 4 - Helårssejlads i tyk førsteårs is, som kan omfatte gamle isindeslutninger.

PC 3

PC 3 - Helårssejlads i andetårs is, som kan omfatte flerårige isindeslutninger.

PC 2

PC 2 - Hele året rundt i moderat flerårigt is.

PC 1

PC 1 - Året rundt i alle polare farvand

Perpendikulær

Perpendikulærerne (hoveddimension) er lodrette linjer som anvendes ved måling af skibes længde imellem PP (Lpp), som er lodrette linjer gennem…

Ride control

Ride control system - Et stabilisatorsystem designet til at reducere påvirkningen fra bølgernes bevægelser. Hurtigfærger, der sejler i hård sø,…

Egenvægt

Den del af et skibs deplacement, der udgøres af vægten af skrog, maskine og udrustning, men ikke brændselsolie, ferskvand og…

Deplacement

Vægten af det totale element: Skrog plus indhold. Et skibs vægt, der er lig opdriften, og den findes ved at…

Stores

Fællesbenævnelse for alt forbrugsudstyr til skibet bortset fra brændstof og proviant.

Flapror

Flapror - Rortype hvor rorfladen på agterkanten er forsynet med en lodret flap, der kan drejes til sb. el. bb.…

Seamargin

Seamargin - En bestemmelse om øget modstand forårsaget af vind, havtilstand, tilsmudsning af skrog og propel, lavt vand, strømme osv.…

Hæmicyklisk dør

Hæmicyklisk dør er en vandtæt dør som kan dele f.eks. et vogndæk ind i sektioner, så indstrømmende vand ikke fylder…

Tweendæk

Tweendæk - Fragtskib, hvis lastrum er udstyret med mellemdæk.

Tanktop

Tanktop - Toppen af en tank. Er der tale om en bundtank, er toppen det samme som. bunden af lastrummet,…

Heeling-system

Heeling-system - Overvågnings- og alarmsystem for et skibs krængning og udligning ved flytning af vægte, fx tankindhold, så krængning minimeres,…

Quarterrampe

Quarterrampe - Rampe på et roro-skib. Rampen sidder skråt visende agterud eller forud og ind på kajen, som skibet ligger…