Nettotonnage

Mål for et skibs nyttekapacitet beregnet som kubikindholdet af lastrum i kbm. x koefficient mellem 0,22 og 0,32 x et…

Dødvægt

Den del af et skibs deplacement, der udgøres af ladning, brændselsolie, proviant og stores ved nedlastning til sommerfribordsmærket i saltvand.…

Egenvægt

Den del af et skibs deplacement, der udgøres af vægten af skrog, maskine og udrustning, men ikke brændselsolie, ferskvand og…

Deplacement

Vægten af det totale element: Skrog plus indhold. Et skibs vægt, der er lig opdriften, og den findes ved at…

Stores

Fællesbenævnelse for alt forbrugsudstyr til skibet bortset fra brændstof og proviant.

Bruttotonnage

Bruttotonnage - Totale kubikindhold af alle lukkede rum i m3 x koefficient, der afhænger af størrelsen og varierer fra 0,22…