Faldereb

Et Faldereb er betegnelse for en landgangsbro der i modsætning til denne er fast monteret på skibet. Ved sætning af falderebet svinges dette ud fra…

MOB

MOB båd: Man overboard eller mand over bord båd.

SWL

Safe working load - Denne betegnelse med tilhørende tal, som angiver maksimalbyrden, der kan arbejdes med, skal være påmalet lossebomme,…

Quarterrampe

Quarterrampe - Rampe på et roro-skib. Rampen sidder skråt visende agterud eller forud og ind på kajen, som skibet ligger…

Surringsbeslag

Surringsbeslag - Beslag som øjer og ringe i et skibs lastrum på dets bund eller i siderne, så beslagene kan…