Ordforklaring

Ordforklaring

B
BB: Bagbord som er venstre side på skibet.

F
FH: Frihøjde.

H
HFO: Heavy fuel oil

M
MAFI / MAFI-trailer
: Undertiden transporteres også containere på Ro-Ro skibe. Det kan enten gøres ved at containerne transporteres med en almindelig lastbil eller det kan ske ved at transportere containere på såkaldte MAFI-trailere, som er meget lave trailere, der gør det muligt at placere 2 containere ovenpå hinanden. Endelig kan man også placere containerne frit på dækket, hvilket dog sjældent benyttes. Frihøjden på dækket skal for laster med MAFI-trailere være ekstra stor (mindst
6,0 m i forhold til en nødvendig højde på ca. 4,5 m for transport af lastbiler og løstrailere).

MDO: Marine diesel olie.

MGO: Marine Gas Oil / Marinegasolie.

MOB båd: Man overboard eller mand over bord båd.

S
SB: Styrbord som er højre side på skibet.

SOLAS:

En af de vigtigste konventioner har været&nbsp;<b>International Convention on Safety of Life at Sea</b>&nbsp;(<b>SOLAS</b>) som i&nbsp;1960&nbsp;var IMOs første. Denne konvention handler meget bredt om sikkerhed til søs: Tekniske installationer, brandbekæmpelse, redningsveste og -flåder, håndtering af farligt gods, kommunikationsudstyr, osv.

Selve SOLAS konventionens historie er ældre end IMO, idet den første version er fra&nbsp;1917&nbsp;og blev til i efterspillet efter&nbsp;Titanics&nbsp;forlis. Den blev siden opdateret i&nbsp;1929&nbsp;og&nbsp;1948; men 1960-konferencen var altså den første i IMO regi. SOLAS konventionen er efterfølgende blevet opdateret ved en ny samlet konference i&nbsp;1974&nbsp;og har desuden fået en række tilretninger gennem tiden som for eksempel:
<ul>
<li>1979:&nbsp;<i>International Convention on Maritime Search and Rescue</i>&nbsp;som indeholder bestemmelser for hvordan redningsaktioner udføres så de internationalt set fungerer ensartet.</li>
<li>1988: Færgen&nbsp;<i>Herald of Free Enterprise</i>s forlis ud for&nbsp;Zeebrugge&nbsp;i&nbsp;Belgien&nbsp;medfører nye krav til den type færger (kaldet&nbsp;<i>ro-ro</i>&nbsp;eller&nbsp;<i>roll-on-roll-off</i>-færger).</li>
<li>1988:&nbsp;<i>Global Maritime Distress and Safety System</i>&nbsp;(GMDSS) som indebar en omlæggelse af procedurerne for alarmering og nødopkald, så systemerne nu blev fuldt elektroniske. Det kom til at hænge sammen med et andet IMO-tiltag,&nbsp;Inmarsat, som er et&nbsp;satellitbaseret&nbsp;system som blev sat i drift i&nbsp;1982&nbsp;med maritim kommunikation som det oprindelige formål.</li>
</ul>

SWL: Safe working load.