Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

Bruttotonnage

Bruttotonnage – Totale kubikindhold af alle lukkede rum i m3 x koefficient, der afhænger af størrelsen og varierer fra 0,22 for mindste til 0,32 for største kubik. Anvendes i Danmark ved målinger efter 18. juli 1982. Tallet er ubenævnt og forkortes BT.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.