Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

Deplacement

Vægten af det totale element: Skrog plus indhold.
Et skibs vægt, der er lig opdriften, og den findes ved at gange vandets vægtfylde med rumfanget af den nedsænkede del af skroget.

Deplacementet deles i:
egenvægten, der er vægten af skrog og udrustning, samt
dødvægten, der er vægten af ladning brændselsolie, ferskvand, ballast, proviant og stores.
Deplacement opgives normalt i tons.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.