Maritime Billeder & Data

Deplacement

Vægten af det totale element: Skrog plus indhold.
Et skibs vægt, der er lig opdriften, og den findes ved at gange vandets vægtfylde med rumfanget af den nedsænkede del af skroget.

Deplacementet deles i:
egenvægten, der er vægten af skrog og udrustning, samt
dødvægten, der er vægten af ladning brændselsolie, ferskvand, ballast, proviant og stores.
Deplacement opgives normalt i tons.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Tryk på ESC for at lukke

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.