Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

Dieselolie

Dieselolie, ofte benævnt Marine Diesel Oil (MDO) eller Marine Diesel Fuel (MDF), har en vægtfylde på ca. 0,9 g/kub. cm., flammepunktet ligger over 60 gr.C., brændværdien er ca. 44000 kJ/kg, kinematisk viskositet ved 40 gr. C er ca. 8-11 cSt, svovlindholdet er ca. 2%, farven er brunlig. Da dieselolie ofte leveres igennem de samme rørledninger og pumper, som anvendes til fuel oil, kan den være opblandet med så meget fuel, at den er næsten sort. Dieselolie anvendes som motorbrændsel i medium-speed dieselmotorer.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.