Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

Gasolie

Gasolie (MGO = Marine Gas Oil) er en letflydende ofte vandklar, gullig til brunlig væske med vægtfylde på ca. 0,85-0,89 g/kub.cm. Flammepunktet ligger fra 65-85 gr. C. Den nedre brændværdi er normalt fra 44000-45000 kJ/kg. Den kinematiske viskositet er ved 40 gr.C. ca. 5-7 cSt. Svovlindholdet er ca. 1-1,5%. Askeindholdet er under 0,01% Neutralisationstallet mindre end 0,1. Cetantal over 45. Gasolie anvendes fortrinsvis til mindre og eller motorer med højt omdrejningstal.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.