« Back to Glossary Index

LNG er en forkortelse for Liquified Natural Gas, som er den flydende form af naturgas. LNG bliver dannet ved at nedkøle naturgas i en LNG-kondensator til omkring minus 162 °C (afhængigt af gassens kvalitet).
Hermed fortættes naturgassen til flydende form, ligesom vanddamp vil fortættes til vand hvis det køles ned under 100 °C. Den store fordel ved at køle naturgas ned til LNG er, at man kan transportere den i væskeform, hvilket sker i enorme specialbyggede, supertanker-lignende skibe.

« Tilbage til ordforklaring