Maritime Billeder & Data

NAVTEX

NAVTEX – er en forkortelse af Navigational Telex omhandler et internationalt automatisk kommunikationssystem, der kan udsende maritime navigationsadvarsler, MSI, på 518 kHz per telex til skibsfarten. De første udsendelser fandt sted i 1977 og blev udsendt fra Göteborg Kystradiostation. Hele Østersøområdet var dækket i 1979.
Systemet består om bord på skibene af en radiomodtager, der modtager vejrmeldinger og andre navigationsoplysninger udsendt som broadcast.
Modtageren kan gemme oplysningerne, der kan printes ud.
Modtagerne er tilsluttet GMDSS, i hvilket system der også udsendes andre former for advarsler og informationer til skibsfarten.
Udsendelserne er rettet mod et bestemt område, idet jorden er opdelt i 16 NAVAREAS, hvor fx NAVAREA I er Nordeuropa.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Tryk på ESC for at lukke

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.