Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

NAVTEX

NAVTEX – er en forkortelse af Navigational Telex omhandler et internationalt automatisk kommunikationssystem, der kan udsende maritime navigationsadvarsler, MSI, på 518 kHz per telex til skibsfarten. De første udsendelser fandt sted i 1977 og blev udsendt fra Göteborg Kystradiostation. Hele Østersøområdet var dækket i 1979.
Systemet består om bord på skibene af en radiomodtager, der modtager vejrmeldinger og andre navigationsoplysninger udsendt som broadcast.
Modtageren kan gemme oplysningerne, der kan printes ud.
Modtagerne er tilsluttet GMDSS, i hvilket system der også udsendes andre former for advarsler og informationer til skibsfarten.
Udsendelserne er rettet mod et bestemt område, idet jorden er opdelt i 16 NAVAREAS, hvor fx NAVAREA I er Nordeuropa.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.