Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

Nettotonnage

Mål for et skibs nyttekapacitet beregnet som kubikindholdet af lastrum i kbm. x koefficient mellem 0,22 og 0,32 x et potensberegnet forhold mellem dybgang og dybde (maks. 1) udtrykt som et ubenævnt tal. Der er særlige regler for passagerskibe.
Anvendt fra 18. juli 1982. “… fastsættes en nettotonnage ( NT ) således: NT = GT x 0,3 ( fartøjer under 15 m længde ).”
Volumen af de dele af et skib, hvori der kan føres ladning. Nettotonnagen er et ubenævnt tal, der ikke umiddelbart kan relateres til den ældre målemetodes nettoregistertonnage.
Nettotonnagen benyttes ved beregning af visse havneafgifter, vareafgifter, kanalafgifter etc.
Nettotonnagen fastsættes ved en formel, hvori indgår alle lastrums rumindhold, dybden, dybgangen, BT, antallet af passagerer samt faktorer.

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.