Tryk på ESC for at lukke

Maritime Billeder & Data

Signalflag

Hvad er signalflagenes betydning?

Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige serier af signalflag, men de internationale signalflag er i dag mest udbredt. Signalflag sættes ofte i en dobbelt line, der har toppunkt i sallinghornet og som fastholdes med en lineholder på masten.

Et signalflag kan sættes enten Close up hvor flaget er sat højest oppe i faldet. Flaget kan også sættes på Dip, hvor flaget bliver sat cirka 1/3 af faldets længde fra toppen, således at det er synligt at det er klar til at blive sat Close Up og dermed viser at man er er ved at forberede til at udføre flagets betydning.

Flag Bogstav Civil betydning Militær betydning
A Jeg har dykker ude, Hold godt klar med langsom fart!  
B (Rødt) – Jeg laster, losser eller transporterer farligt gods! Jeg er i færd med at at affyre et eller flere våben.
C (Blå/hvid/rød) – Ja bekræftende eller betydningen af den foregående gruppe er bekræftende!  
D (Gul/blå) – Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvre!  
E (Blå/rød) – Jeg drejer til styrbord!  

F (Hvidt m.rød firkant) – Jeg er ikke manøvredygtig. Sæt dig i forbindelse med mig! Hold klar af mig, jeg udfører flyoperationer

G (Gul/blå/gul/blå..) – Jeg ønsker lods. Når afgivet af fiskeskib på eller i nærheden af fiskebanker: Jeg er ved at bjærge mine redskaber!  
H (Hvid/rød) – Jeg har lods ombord! Hold klar, jeg udfører helikopteroperationer

I (Gul m sort cirkel) – Jeg drejer om bagbord! Til brug for at modtage/lægge sig på siden af et andet skib i havn

J (Blå/hvid/blå) – Jeg er i brand og har farligt gods ombord. Hold godt klar af mig!  

K (Gul/Blå) – Jeg ønsker at komme i forbindelse med dig!  

L (Gul/Sorte firkanter) – Stop dit skib øjeblikkeligt! (føres af toldkrydser)  

M (Blåt med hvidt kryds) – Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet! Jeg har lægevagt

N (Ternet hvidt/Blåt) – Broflag – N over C=anmodning om hjælp!  

O (Gul/Rød trekanter) – Mand over bord!  

P (Blåt m. hvid rektangel) – I havn: Alle mand skal møde om bord, da skibet skal afgå. Til søs: Jeg anmoder om lods. Hvis fiskeskib: Mine redskaber sidder fast i bunden.  

Q (Gult) – Mit skib er smittefrit og jeg anmoder om frit samkvem med land! Tilbagekaldelse af skibets mindre både.
R (Rødt m. gult kryds) – Har ingen betydning. I havn: Vagtskib
Til søs: Klar til at komme på siden af et andet skib.

S (Hvidt m.blå rektangel) – Min maskine går bak.  

T (Rød/hvid/blå) – Hold klar af mig, jeg er beskæftiget med parfiskeri!  

U (Røde og hvide firkanter) – Du stævner mod fare!  

V (Hvidt m. rødt kryds) – Jeg behøver hjælp!  

W (Blåt/hvidt/rødt) – Jeg behøver lægehjælp!  

X (Hvidt m. Blåt kryds) – Afbryd deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler!  
Y (Rødt/gult stribet) – Jeg driver for mit anker!  

Z (Sort/Gl/Blå/Rød trekanter) – Jeg ønsker slæbebåd!  
N og C Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp (Mayday).  

Talstandere

 

Pennant 0

Tallet 0 (Gul/Rød/gul)

 

Pennant 1

Tallet 1 (Hvidt m. rød cirkel)

 


Pennant 2

Tallet 2 (Blåt m.hvid cirkel)

 


Pennant 3

Tallet 3 (Rød/Hvid/Blå)

 


Pennant 4

Tallet 4 (Dannebro mønster)

 


Pennant 5

Tallet 5 (Gul/Blå)

 


Pennant 6

Tallet 6 (Sort/Hvid)

 


Pennant 7

Tallet 7 (Gul/Rød)

 


Pennant 8

Tallet 8 (Hvidt m.rødt kryds)

 


Pennant 9

Tallet 9 (Hvid/Sort/Rød/GuL)

 

Specialflag

Answer Svarstander Når Answer-standeren hænger over et andet flag skal flagets civile betydning benyttes.
1. Sub 1. gentagelse I havn: Chefen for Flådestyrkens fraværsstander.
2. Sub 2. gentagelse I havn’: Stabschefens fraværsstander
3. Sub 3. gentagelse I havn: Chefens fraværsstander.
[s4] 4. Sub 4. gentagelse  
 

Nicolaj Jepsen

Indehaver af siden.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.
Har du brug for billeder, kan du kontakte mig via Kontakt formularen, som findes øverst til højre.