Tag: MEIN SCHIFF 1 – IMO 9783564

MEIN SCHIFF 1 – IMO 9783564 i København d. 20/7-2019

MEIN SCHIFF 1 – IMO 9783564 i København d. 20/7-2019 Navn: MEIN SCHIFF 1  IMO: 9783564 Byggeår: 2018 Kaldesignal: 9HA4683…

MEIN SCHIFF 1 – IMO 9783564 i København for første gang.

MEIN SCHIFF 1 – IMO 9783564 i København for første gang.