Tag: 9161716

Voyager Of The Seas – IMO 9161716 i København d. 22. maj 2022

Voyager Of The Seas – IMO 9161716 i København d. 22. maj 2022. Dette krydstogt startede i  København d. 15….

Voyager Of The Seas ved terminal 2, på Oceankaj i København, d. 15. maj 2022. Foto: Nicolaj D. Jepsen

Voyager Of The Seas – IMO 9161716 i København d. 15. maj 2022

Voyager Of The Seas – IMO 9161716 i København d. 15. maj 2022. Efter København anløbes Stockholm d. 18. maj,…